Kontakt Ärendehantering

ÄRENDEHANTERING

E-post 

Kommunsekreterare
, 0911-69 70 42
0911-69 60 12

Huvudregistrator
, 0911-69 60 15

Administratör
, 0911-69 60 25

Teknisk utvecklare Platina
, 0911-69 60 59

Säkerhetsskydd
, 0911-69 61 80