Kontakta Rönnskolan

Rönnskolan

Olof Palmes gata 2A, 941 33 PITEÅ

Rektorer

, 0911-69 67 08

Skoladministration/expedition

, 0911-69 73 50

Sjukanmälan

När du vill sjukanmäla eller göra en ledighetsansökan för ditt barn gör du det i Skola24.

Logga in i Skola24

Har du problem med Skola24, kontakta i första hand barnets mentor på skolan.

Allmän information om Skola24

Andra sätt att sjukanmäla

Sker till respektive klasslärare

Träningsskolan 0911-69 67 21
Grundsär låg, mellan och högstadiet 0911-69 67 09
Fritids 0911-69 67 10 

Personal

Norrmalm, träningsskolan och grundsärskola 1-2

0911-69 67 21

Lärare

, Musiklärare
, Idrott

Grundsärskola åk 3-9, Christinaskolan

0911-69 67 09

Lärare

, Musiklärare
, Idrottslärare

Fritids

0911-69 67 10

Fritidspedagoger


Övrig Personal

Skolsköterska
, 0911-69 67 04

Kurator
, 0911-69 74 60 el. 070-245 23 32

Studie- och Yrkesvägledare
, 0911-69 66 27