Kontakta CMiT

Välkommen att kontakta oss!
CMiT
Snickargatan 18
941 63 Piteå

Jens Eriksson

Verksamhetsschef CMiT, IT/mediepedagog
Gymnasielärare
Ansvarig för 1-1-satsningen på Strömbackaskolan
070-5419733

Ann-Christin Forsberg

IT/mediepedagog, språkutvecklare
Förskollärare & lärare åk 1-6
Ansvarig för ASL (Att skriva sig till läsning)
Projektledare för FriMit

070-696 09 45. 6456

Carina Carlsson

IT/mediepedagog
Förskollärare
Ansvarig för Skoldatateket, rörlig bild och lärande.
0911-69 72 86, 070-370 17 91

Frank Häll

IT/mediepedagog
Gymnasielärare
0911-696469, 070-6760999

Ulla-Karin Lundgren Öhman (tjänstledig läsåret 18/19)

Verksamhetschef för CMiT
IT/mediepedagog med huvudinriktning mot förskolan.
Förskollärare & mediepedagog
Projektledare för LekMiT

0911-696468, 070-2463700