Röjning och trädfällning

För mer information kontakta:

Avdelningschef Park

, 0911-69 64 57

Driftsledare Park

, 0911-69 69 75

Landskapsingenjör/trädgårdsmästare
, 0911-69 69 77


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Trädfällning i Piteå
Trädfällning i Piteå  Foto: Piteå kommun

Röjning och trädfällning

Parkavdelningen fäller varje år träd på planlagd parkmark. Vi är mycket måna om stadens träd och är därför sparsamma när det gäller trädfällningar. Fällning sker i princip endast av skadade/sjuka träd som kan utgöra en fara för allmänheten samt i bestånd som växer tätt och där träden hämmar varandras utveckling.

Sidan kontrollerad: 2014-10-01 15:30:11