Röjning och trädfällning

För mer information kontakta:

Avdelningschef Park

, 0911-69 64 57

Driftsledare Park

, 0911-69 69 75

Landskapsingenjör/trädgårdsmästare
, 0911-69 69 77
, 070-661 99 36


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Trädfällning i Piteå
Trädfällning i Piteå  Foto: Piteå kommun

Röjning och trädfällning

Parkavdelningen fäller varje år träd på planlagd parkmark. Vi är dock mycket måna om stadens träd och är därför sparsamma när det gäller trädfällningar. Fällning sker i princip endast av skadade/sjuka träd vilka kan utgöra en fara för allmänheten, samt i bestånd som växer tätt där träden hämmar varandras utveckling.

Sidan kontrollerad: 2020-09-23 11:27:49