Avgifter för ansökan och tillsyn

Kontakt serveringstillstånd

Monica Lindberg, alkoholhandläggare
Telefon 0911-69 62 20
E-post

Tommy Lindgren, alkoholhandläggare
Telefon 0911-69 71 31
E-post


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Avgifter för ansökan och tillsyn

Alkohollagens 8 och 9 kapitel ger kommunen rätt att ta ut avgifter för tillståndsprövningen och för den löpande tillsynen. Ansöknings- och anmälningsavgiften avser prövning av tillståndsansökan och återbetalas inte om den sökande inte får tillstånd.

Sidan kontrollerad: 2019-01-03 13:34:29