Corona – insatser för företag

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Corona – insatser för företag

Näringslivsavdelningen jobbar på bred front för att försöka sätt att lindra coronavirusets effekter på det lokala näringslivet. Här hittar nyheter och information som du kan ha nytta av.

Piteå kommun erbjuder rådgivning och flexibla betalningslösningar

Kommunen erbjuder flexibla betalningslösningar för småföretag.

Nu har Piteå kommun beslutat om ytterligare åtgärder som ska underlätta för lokala företag som har det svårt på grund av coronaviruset. Observera att detta rör avgifter och betalning av fakturor för arbetet inom miljö- och hälsoskydd.

Företag och föreningar erbjuds förlängt anstånd för betalning av fakturor

Piteå kommun ger företag och föreningar förlängd betaltid av fakturor.

Coronaviruset påverkar i stor utsträckning både företag och föreningar. Nu erbjuder Piteå kommunkoncern en tillfälligt utökad betalningstid för fakturor upp till 90 dagar för företag samt ekonomiska och ideella föreningar med säte i Sverige. Ambitionen är att underlätta i den svåra situation många företag och föreningar hamnat i som en följd av corona.

Be a local hero - handla lokalt

- Pitebor handla i Piteås butiker, månar från vänster Nicklas Larsson, Lisa Hellmér, Tobias Lindfors och Anders Lundkvist

Det är nu viktigare än någonsin tidigare att Piteåbor handlar i Piteås butiker, köper mat i Piteås restauranger och besöker de evenemang som fortfarande är igång. Det finns en oro kring hur Coronavirusets framfart kommer att påverka det lokala näringslivet i Piteå. – Vi tar den oron på största allvar och göra allt vi kan för att stötta företagarna, säger Anders Lundkvist, kommunalråd i Piteå kommun.

Allmän information och länkar

Piteås näringsliv i rådande tider

Coronaviruset påverkar företagen i vår kommun, det är vi helt säkra på. Hur mycket och på vilket sätt kan däremot vara väldigt olika. Vi har en bred struktur med många olika branscher och utmaningarna kan se väldigt olika ut.

Evenemang

Evenemang med fler än 500 personer är inte tillåtna.

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 12 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 500 deltagare.

Sidan kontrollerad: 2020-03-24 12:34:58