Kompetensförsörjning

Team Piteå

Stina Johansson
Ansvar: Etableringsansvarig
Telefon 0911-69 70 26
E-post: stina.johansson@pitea.se

Linda Rosén - CEO Piteå Näringsfastigheter
Ansvar: Kommunala näringsfastigheter
E-post: linda.rosen@pnf.se

Ulrika Nilsson - CEO Piteå Port & Hub
Ansvar: Hamn och sjötransport

E-post: ulrika.nilsson@piteaport.se

Johan Bäcklin - CEO Pireva
Ansvar: Kommunalt vatten och avlopp samt sophantering och återvinning
E-post: Johan.Backlin@pireva.se

Jörgen Andersson Strand - CEO PiteEnergi
Ansvar: Elförsörjning
E-post: Jorgen.Andersson-Strand@piteenergi.se

Helena Stenberg - Kommunalråd i Piteå

Daniel Fåhreus - CEO Pikab


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Bryggargatan 14
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

 • Kompetensförsörjning är viktigt för näringslivets tillväxt
  Kompetensförsörjning är viktigt för näringslivets tillväxt  Foto: Pixabay.com
 • Rätt kompetens är avgörandet för ditt företags utveckling
  Rätt kompetens är avgörandet för ditt företags utveckling  Foto: Pixabay
 • Piteå kommun erbjuder riktade utbildningar
  Piteå kommun erbjuder riktade utbildningar  Foto: Pixabay

Kompetensförsörjning

I Piteå strävar vi efter att vara en drivkraft i den lokala och regionala utvecklingen likväl som att vara till nytta för individen och samhället. Att hitta och behålla rätt kompetens är viktigt för att näringslivet ska utvecklas och växa. Genom samverkan, ett brett utbildningsutbud på orten samt effektiva arbetsmarknadsinsatser vill vi bidra till samhällets kompetensförsörjning och individens utveckling.

Närhet till universitet

Inom 45 minuter nås Luleå tekniska universitet, LTU, med cirka 19.000 studenter och 1.500 anställda. Vid Institutionen för musik och media i Piteå, populärt kallad Musikhögskolan, läser ca 1.000 studenter journalistik, musik, media och dans.

Närmast söder om Piteå finns Campus Skellefteå som samarbetar med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Mälardalens högskola. Där finns även det statliga forskningsinstitutet SP Trä och SP Energi. På Campus Skellefteå bedrivs forskning och utbildning inom bland annat träförädling, elkraft, dataspel, ny teknik, omvårdnad och socialt arbete.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolans utbildningar drivs i samarbete med arbetslivet, som har en central roll både före, under och efter utbildningarna. Det innebär att utbildningarna är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov av kompetens och leder till efterfrågade yrkesroller. I Piteå finns YH-utbildningar inom bland annat logistik, systemutveckling och produktionsutveckling. 

Möjlighet till riktad utbildning

Kommunen har ett uppdrag att förse samhället med efterfrågad och viktig kompetens. Vuxenutbildningen i Piteå utbildar elever inom många olika utbildningsnivåer och till en rad olika yrken. Genom ett brett kursutbud vill vi bidra till samhällets kompetensförsörjning, individens utveckling och nyanländas etablering.

Vuxenutbilnigen i Piteå erbjuder: 

 • Fristående kurser på grundnivå och gymnasienivå
 • Yrkesutbildningar på gymnasial nivå
 • Lärlingsutbildningar
 • Yrkeshögskoleutbildningar utformade i samarbete med arbetslivet
 • Komvux som särskild utbildning - utbildning anpassad för vuxna med funktionsnedsättning
 • Utbildning i Svenska för invandrare (SFI)

Vuxenutbilningen är också ett stöd till dig somn företagare när du vill kompetensutveckla din personal.
Läs mer om hur vi tänker kring kompetensförsörjning i Piteå kommun.

Sidan kontrollerad: 2021-09-07 16:46:24