Kan du låna ut personal till kommunen?

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Låt oss hjälpas åt att bemanna viktiga verksamheter.
Låt oss hjälpas åt att bemanna viktiga verksamheter.  Foto: Getty Images

Kan du låna ut personal till kommunen?

För att Piteå ska fungera är det viktigt att kommunens verksamheter fungerar. Nu ger vi både företag och föreningar möjlighet att låna ut personal till Piteå kommun, som har ett stort behov av förstärkning inom flera verksamheter och olika sysslor. Vi hoppas kunna matcha dina tillgängliga medarbetare med tillfälliga anställningar hos oss.

På grund av pandemin har vi en hög arbetsbelastning i kombination med hög sjukfrånvaro i flera verksamheter. Samtidigt tvingas Piteås lokala företag och föreningar permittera och varsla personal, som en effekt av de restriktioner som syftar till att minska smittspridningen av corona/covid-19. Här ser vi en stor möjlighet att hjälpa varandra.

Har du tillgänglig personal som du inte har jobb till för närvarande, anmäl det i formuläret nedan. I nästa steg tar personalavdelningen kontakt med dig för en enkel kompetensinventering bland din personal, så att vi på bästa sätt kan matcha din övertaliga medarbetare med en lämplig, tillfällig anställning hos Piteå kommun.

Välkommen med din anmälan!

Personal att låna ut?

 

Sidan kontrollerad: 2020-04-15 14:04:09