Save the date - Temadag Bottenviken

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Bryggargatan 14
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Näringslivskalender

Horisont och himmel
Horisont och himmel. © Pressbild

En temadag om friluftsliv och natur- och kulturmiljö på land och i vatten i Bottenviken.

Vi vill bjuda in er som arbetar i våra kustkommuner för att berätta om Länsstyrelsens arbete i Bottenvikens kust och hav.
Vi vill också ge möjlighet till att ställa frågor om och diskutera natur- och kulturskydd, tillståndet i miljön, vattenverksamhet och friluftsliv i området.
Syftet är att öka kunskapen om Bottenviken och få till en ännu bättre samverkan mellan er i kustkommunerna och Länsstyrelsen i frågor som rör Bottenviken.

Förutom en översikt av Länsstyrelsens verksamhet i Bottenviken och fakta kring miljö, natur och kulturmiljöer kommer dagen även att bjuda på detta:

Tillstånd och anmälningar av vattenverksamhet
Dispenser och tillstånd i skyddade områden
Strategier och riktlinjer för skydd av värdefull natur i skärgården
Friluftsliv och stöd till lokala naturvårdssatsningar

Detaljerat program för dagen samt anvisningar för anmälan kommer. Dagen är kostnadsfri.
På grund av osäkerheterna kring covid-19 situationen kan dagen behöva flyttas till annat datum eller ändras till en digital sammankomst.
Vi återkommer med information om så blir fallet.

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län genom Interreg Nord projektet SeaCOMBO tillsammans med Bottenvikens skärgård kommunsamverkan.

Tid

 

2021-11-11

tor 09:30 - 16:00Stationsgatan 5 Luleå
 
 
 

Kontaktuppgifter


Stationsgatan 5
94131 Piteå

Contact
Telefon+46 010 225 55 57
 

Sidan kontrollerad: 2021-09-20 13:10:36