VD-grupp Skuggstyrelse - startar våren 2021

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Näringslivskalender

webb-bild
webb-bild. © Almi

Anmäl dig nu! Vi startar så fort vi har tillräckligt många deltagare.
I en skuggstyrelse hjälps deltagarna åt att hitta lösningar på olika utmaningar och kan lära av varandra inför olika vägval.

Gruppen sätts samman av företagare som är i liknande situation men inte har konkurrerande idéer. Träffarna sker på varandras företag och under Almi-rådgivarens vägledning ges stort utrymme till att diskutera möjligheter och utmaningar med andra deltagare.
Syftet är att ge stöd för att organisera tillväxten och för att undvika fällor på tillväxtresan.

Inspiration, stöd och verktyg för att leda ett företag i tillväxt är viktiga komponener under träffarna. Deltagarna ges bättre insikt om tillväxtarbete och har påbörjat arbetet med att förverkliga företagets tillväxtplaner. Exempel på teman på de olika träffarna är; ägare och styrelsefrågor, ledarskap, styrning, affärsmodell, internationalisering, lönsamhet och ekonomistyrning.

Huvudfokus är på handling - att definiera mål och att identifiera de största utmaningar för att nå målen och att börja arbeta med åtgärder för att nå målen. Det är begränsat antal platser så anmäl ditt intresse så snart du kan via anmälningsknappen nedan. För att vi ska kunna skapa en optimal grupp intervjuar vi alla sökande och fattar därefter beslut om deltagande. Se inbjudan samt utförligare presentation under Dokument!

 

Anmäl dig här senast 29/6

Tid

 

2021-06-30

OnsPlats meddelas senare
 
 
 

KontaktuppgifterContact
Telefon+46 0771 55 85 00
 

Sidan kontrollerad: 2021-02-24 15:44:51