Växa eller krympa 2023

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Näringslivskalender

Växa eller krympa
Växa eller krympa. © Press

Den 30-31 maj 2023 arrangeras den fjärde Växa eller Krympa-konferensen. Denna gång i Kiruna. Temat för konferensen är ”Kreativa lösningar på komplexa samhällsutmaningar - I ett Norrbotten i utveckling”

"Växa eller Krympa" är Norrbottens Kommuners kunskapsarena som sedan 2016 fokuserar på länets framtida samhällsutmaningar och möjligheter. Det handlar om hur vi kan hitta områden för samverkan, nya arbetssätt, modeller samt skapa resurser som stärker Norrbotten som ett hållbart län både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. 

Konferensen vänder sig i första hand till politiker och tjänstepersoner inom kommuner, myndigheter och andra organisationer som arbetar med strategiska utvecklingsfrågor för att skapa attraktiva och hållbara samhällen.

Klicka här för att läsa mer om inbjudan till konferensen. 

Klicka här för att anmäla dig. 
Sista anmälningsdag 25 april

Tid

 

Tid
2023-05-30 - 2023-05-31

tis 11:00 Aurora Kultur & Kongress
ons 12:00 Aurora Kultur & Kongress
 
 
 

Sidan kontrollerad: 2023-04-05 16:09:46