Näringslivsråd

Kontakt Näringslivsrådet

Mikael Reinholdsson, näringslivsutvecklare
Telefon 0911-69 70 83
E-post 


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Näringslivsråd

Samverkan och en bra dialog är avgörande för ett livskraftigt näringsliv. Ett näringslivsråd är bildat med representanter från kommunledningen och samtliga näringslivsorganisationer. De träffas fyra gånger per år för att gemensamt belysa utmaningar och möjligheter för näringslivet i Piteå.

Sidan kontrollerad: 2023-03-07 13:41:58