Attraktiv stadskärna

Projekt Attraktiv stadskärna

Stina Eriksson, projektledare
Telefon 0911-69 70 88
E-post 


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Samverkan är en nyckel till framgång i utvecklingen av Piteås stadskärna.
Samverkan är en nyckel till framgång i utvecklingen av Piteås stadskärna.  Foto: Maria Fäldt

Attraktiv stadskärna

En process är igång för att utveckla Piteå stadskärna. Arbetet är en samverkan mellan Piteå kommun och näringslivet. I första hand ska arbetet drivas under tre år med start hösten 2019.

Sidan kontrollerad: 2020-11-12 12:34:35