Landsbygdskonferens Pite Älvdal 26-27/10

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Landsbygdskonferens Pite Älvdal 26-27/10 2023
Landsbygdskonferens Pite Älvdal 26-27/10 2023

Landsbygdskonferens Pite Älvdal 26-27/10

Piteå är värd för första upplaga av Landsbygdskonferens Pite Älvdal ”Kust till Fjäll” En konferens där vi vill inspirera till att stärka Pite Älvdal som geografiskt utvecklingsområde.

Sidan kontrollerad: 2023-08-09 11:13:48