Avgifter för ansökan och tillsyn

Kontakt


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Avgifter för ansökan och tillsyn

Alkohollagens 8 och 9 kapitel ger kommunen rätt att ta ut avgifter för tillståndsprövningen och för den löpande tillsynen. Ansöknings- och anmälningsavgiften avser prövning av tillståndsansökan och återbetalas inte om den sökande inte får tillstånd. Vid tillämpningen av nedanstående taxa (år 2023) gäller 1285 kr per timme handläggningstid.

Sidan kontrollerad: 2023-02-15 11:37:05