Lokala kompetensrådet

Lokala kompetensrådet

E-post

Medverkande, Piteå kommun
Charlotte Sundman, enhetschef Vuxenutbildningen
Telefon 0911-69 64 35,
E-post

David Sundström, näringslivschef
Telefon 0911-69 61 96
E-post

Britta Dahlén, gymnasiechef Strömbackaskolan
Telefon 0911-69 63 01
E-post

Medverkande, övriga
Bo Wiberg, Grans naturbruksskola
Telefon 0911-23 31 50
E-post bo.wiberg@grans.naturbruksgymn.se

Bo Olofsson, Framnäs folkhögskola
Telefon 0911-23 11 11
E-post bo.olofsson@framnas.se

Patrik Häggqvist, Luleå tekniska universitet
Telefon 0911-726 27
E-post patrik.haggqvist@ltu.se

Carol Hansson, arbetsförmedlingschef Piteå
Telefon 0771-60 00 00 (vx)
E-post carol.hansson@arbetsformedlingen.se


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Lokala kompetensrådet

Vilken kompetens behöver arbetslivet för att hävda sig i konkurrensen? Hur ska individer rusta sig för morgondagen krav? Vilka kompetenser är avgörande för fortsatt samhällsutveckling?

Sidan kontrollerad: 2020-09-23 11:24:29