Metodhandbok - Introduktion nya medarbetare och praktikanter

Kontakt

Henrik Brundin, projektledare
Telefon 0911-69 70 50
E-post


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Metodhandbok för introduktion av nya medarbetare och praktikanter.
Metodhandbok för introduktion av nya medarbetare och praktikanter.  Foto: Getty Images

Metodhandbok - Introduktion nya medarbetare och praktikanter

Metodhandboken riktar sig till den personal som handleder praktikanter eller introducerar nya medarbetare. Den vänder sig också till övriga arbetsgruppen då alla behövs för att på bästa sätt inkludera den nya personen. Den är framtagen under Piteå kommuns ESF-projekt Lärande rekrytering, i syfte att strukturera praktiken/introduktionen och skapa samstämmiga och tydliga målbilder.

Sidan kontrollerad: 2021-05-12 11:36:51