Detaljhandel och försäljning av folköl

Tobakstillsyn

Tommy Lindgren
Telefon 0911-69 71 31
E-post


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

För att få sälja folköl ska butiken vara registrerad som livsmedelsanläggning.
För att få sälja folköl ska butiken vara registrerad som livsmedelsanläggning.  Foto: pixabay.com

Detaljhandel och försäljning av folköl

Du som har tänkt sälja folköl i butik eller servera folköl vid en tillställning är skyldig att anmäla det till kommunen.

Sidan kontrollerad: 2021-02-26 11:27:39