Livsmedelsverksamhet

Livsmedelskontroll

Annika Eliasson, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 61 08
E-post  

Olga Persson, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 62 21
E-post 

Tommy Nordsvahn, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 62 68
E-post

Anna Enegren, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 67 24
E-post

Emma Kinnunen, miljöinspektör
Telefon 0911-69 62 20
E-post 


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Livsmedelsföretagare är skyldiga att se till att deras livsmedel uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen.
Livsmedelsföretagare är skyldiga att se till att deras livsmedel uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen.  Foto: pixabay.com

Livsmedelsverksamhet

Här finner du olika tillstånd som är aktuella för dig som driver en verksamhet som innefattar försäljning av livsmedel till slutkonsument eller beredning och/eller förpackning av livsmedel.

Sidan kontrollerad: 2020-09-23 13:30:31