Avgifter

Livsmedelskontroll

Telefon: 0911--69 73 20

Livsmedelsinspektörer

Annika Bergdahl, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 69 12
E-post  

Annika Eliasson, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 61 08
E-post  

Olga Persson, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 62 21
E-post 

Maja Roslund, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 76 14
E-post 


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Avgifter

Kommunens kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska täckas av avgifter. Avgifterna ska betalas av livsmedelföretagaren eller verksamhetsutövaren som ansvarar över livsmedelsverksamheten som blivit kontrollerad.

Sidan kontrollerad: 2023-01-30 08:39:26