Avgifter

Livsmedelskontroll

Telefon: 0911--69 73 20

Livsmedelsinspektörer

Annika Bergdahl, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 69 12
E-post  

Annika Eliasson, livsmedelsinspektör, tjänstledig
Telefon 0911-69 61 08
E-post  

Anna Enegren, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 67 24
E-post 

Tommy Nordsvahn, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 62 68
E-post 

Olga Persson, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 62 21
E-post 

Maja Roslund, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 76 14
E-post 


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Bryggargatan 14
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Avgifter

Utöver registreringsavgiften för livsmedelsverksamheten ska du betala en årlig avgift för Miljö- och hälsoskydds livsmedelskontroller. Ibland krävs det extrakontroller och då ska du som livsmedelsföretagare betala en timavgift även för dem.

Sidan kontrollerad: 2022-04-04 09:34:58