Sanktionsavgift

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Sanktionsavgift

Från och med 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Kontrollmyndigheter är nu skyldiga att besluta om sanktionsavgifter vid överträdelser enligt livsmedelsförordningen.

Sidan kontrollerad: 2023-01-27 15:50:58