Verksamheten ändras, upphör eller överlåts

Livsmedelskontroll

Telefon: 0911--69 73 20

Livsmedelsinspektörer

Annika Bergdahl, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 69 12
E-post  

Annika Eliasson, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 61 08
E-post  

Olga Persson, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 62 21
E-post 

Maja Roslund, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 76 14
E-post 


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Verksamheten ändras, upphör eller överlåts

När du gör en betydande ändring av verksamheten, t.ex. bygger om din livsmedelsanläggning eller ändrar i sortimentet som du hanterar i lokalen, är du skyldig att anmäla det till kommunens miljö- och hälsoskydd.

Sidan kontrollerad: 2023-01-27 13:33:55