Verksamheten ändras, upphör eller överlåts

Livsmedelskontroll

Annika Eliasson, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 61 08
E-post  

Olga Persson, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 62 21
E-post 

Tommy Nordsvahn, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 62 68
E-post

Anna Enegren, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 67 24
E-post


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Bryggargatan 14
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Verksamheten ändras, upphör eller överlåts

När du gör en betydande ändring av verksamheten, t ex bygger om din livsmedelsanläggning eller ändrar i sortimentet som du hanterar i lokalen, är du skyldig att anmäla det till kommunens miljö- och hälsoskydd.

Sidan kontrollerad: 2020-03-13 15:09:00