Ändringar gällande tillsynsavgifter

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Ändringar gällande tillsynsavgifter

Den 1 april 2021 införde riksdagen obligatorisk efterhandsdebitering för livsmedelskontroll med övergångsbestämmelser till utgången av 2023. I Piteå införs efterhandsdebitering från och med år 2022.

Sidan kontrollerad: 2021-11-30 10:22:41