Vad händer om ni upptäcker brister vid kontrollen?

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Vad händer om ni upptäcker brister vid kontrollen?

Det är livsmedelsföretagets ansvar att åtgärda bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.

Sidan kontrollerad: 2023-02-03 09:14:24