Vad innebär godkännandeprövning av livsmedelsverksamhet?

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Bryggargatan 14
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Vad innebär godkännandeprövning av livsmedelsverksamhet?

Sidan kontrollerad: 2020-11-16 11:06:55