Vilka verksamheter ska godkännas av Livsmedelsverket?

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Bryggargatan 14
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Vilka verksamheter ska godkännas av Livsmedelsverket?

Sidan kontrollerad: 2020-11-16 11:04:44