Vilka verksamheter ska godkännas av Livsmedelsverket?

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Vilka verksamheter ska godkännas av Livsmedelsverket?

.

Sidan kontrollerad: 2023-02-03 14:18:28