Registrering av livsmedelsverksamhet

Livsmedelskontroll

Annika Eliasson, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 61 08
E-post  

Olga Persson, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 62 21
E-post 

Tommy Nordsvahn, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 62 68
E-post

Anna Enegren, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 67 24
E-post

Emma Kinnunen, miljöinspektör
Telefon 0911-69 62 20
E-post 


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Registrering av livsmedelsverksamhet

Innan du startar, ändrar eller tar över en livsmedelsverksamhet som har beredning, behandling eller bearbetning av livsmedel måste den registreras av kommunen eller godkännas av Livsmedelsverket. Detta gäller även vid tillfälliga och rörlig livsmedelsverksamheter, exempelvis marknader, mässor, festivaler och liknande.

Sidan kontrollerad: 2020-06-18 12:22:09