Cisterner

Miljöskydd

Miljöskydd

Telefon: 0911-69 73 60

Miljöinspektörer

Therese Berglund, miljöinspektör 
Telefon 0911-69 71 88
E-post 

Elin Dejemo, miljöinspektör
Telefon 0911-69 75 93
E-post 

Karin Forsgren, miljöinspektör
Telefon 0911-69 62 34
E-post 

Ingrid Olofsson, miljöinspektör
Telefon 0911-69 61 02
E-post 

Mattias Qvarnström, miljöinspektör
Telefon 0911-69 61 21
E-post 

Sara Stenström, miljöinspektör
Telefon 0911 69 69 11
E-post


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Cisterner

Installation eller skrotning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska anmälas till kommunens miljö- och tillsynsnämnd. Anmälan ska vara skriftlig och ska lämnas minst fyra veckor innan anläggningen tas i bruk. För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner kontrolleras regelbundet.

Sidan kontrollerad: 2023-01-30 08:15:48