Cisterner

Miljöskydd

Karin Forsgren, miljöinspektör
Telefon 0911-69 62 34
E-post 

Therese Berglund, miljöinspektör 
Telefon 0911-69 71 88
E-post 

Ingrid Olofsson, miljöinspektör
Telefon 0911-69 61 02
E-post 

Mattias Qvarnström, miljöinspektör
Telefon 0911-69 61 21
E-post 

Sara Stenström, miljöinspektör
Telefon 0911 69 69 11
E-post


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Cisterner

Vid installation eller skrotning av cisterner som innehåller eldningsolja, dieselbrännolja eller spillolja ska du göra anmälan till kommunens Miljö- och hälsoskydd. När det gäller installation av större oljecisterner, eller om du förvarar bensin eller explosiva kemikalier, behöver du tillstånd från kommunens Räddningstjänst.

Sidan kontrollerad: 2020-05-07 11:38:09