Avgifter för ansökan och tillsyn

Kontakt


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Bryggargatan 14
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Avgifter för ansökan och tillsyn

Alkohollagens 8 och 9 kapitel ger kommunen rätt att ta ut avgifter för tillståndsprövningen och för den löpande tillsynen. Ansöknings- och anmälningsavgiften avser prövning av tillståndsansökan och återbetalas inte om den sökande inte får tillstånd.

Sidan kontrollerad: 2022-01-12 14:39:56