Förebyggande arbete

Kontakt serveringstillstånd

Tommy Lindgren, alkoholhandläggare
Telefon 0911-69 71 31
E-post


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Bryggargatan 14
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

ANDT står för Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak.
ANDT står för Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak.  Foto: Piteå kommun

Förebyggande arbete

Riksdag och regering fattar beslut om de nationella målen för samhällets insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Målsättningarna är ett minskat bruk av tobak och alkohol och ett samhälle fritt från narkotika och dopning.

Sidan kontrollerad: 2021-08-31 10:21:52