Tillsyn

Tommy Lindgren, alkoholhandläggare
Telefon 0911-69 71 31
E-post

Tommy Nordsvahn, livsmedelsinspektör
Telefon 0911-69 62 68
E-post


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Tillsyn

Tillsyn på serveringsställen sker enligt tillsynsplan som har antagits av miljö- och tillsynsnämnden. Tillsyn kan även ske i samverkan med polis eller annan myndighet/person.

Sidan kontrollerad: 2020-01-22 15:55:35