Tillsyn


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Bryggargatan 14
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Tillsyn

Tillsyn på serveringsställen sker enligt tillsynsplan som har antagits av miljö- och tillsynsnämnden. Tillsyn kan även ske i samverkan med polis eller annan myndighet/person.

Sidan kontrollerad: 2020-01-22 15:55:35