Nyttjande av allmän plats

Medborgarservice

Telefon 0911-69 60 00
E-post infotrafik@pitea.se


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Bryggargatan 14
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Cirkus har kommit till stan
Cirkus har kommit till stan

Nyttjande av allmän plats

Vill du sälja varor på torget i Piteå, ställa upp en container, skyltställ eller byggnadsställning på trottoaren eller använda gator och torg för uteservering, evenemang eller cirkus? I så fall behöver du tillstånd för det.

Sidan kontrollerad: 2017-06-14 12:57:49