Utfart

Medborgarservice

Telefon 0911-69 60 00
E-post infotrafik@pitea.se


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Utfart

Vill du ändra eller göra en ny utfart mot en kommunal gata? Då behöver du tillstånd från kommunen.

Sidan kontrollerad: 2023-01-02 07:27:35