Försäljning elektroniska cigaretter

Tobakstillsyn

Tommy Lindgren
Telefon 0911-69 71 31
E-post


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Från 1 juli 2017 gäller ny lagstiftning för försäljning av e-cigaretter.
Från 1 juli 2017 gäller ny lagstiftning för försäljning av e-cigaretter.  Foto: Pixabay.com

Försäljning elektroniska cigaretter

Har du tänkt sälja elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare ska du göra en anmälan till kommunen innan du börjar. Din verksamhet ska också ta fram ett program för egenkontroll. Här får du mer information om anmälan och regler för försäljning av e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare.

Sidan kontrollerad: 2021-02-26 13:41:15