Försäljning tobak

Tobakstillsyn

Tommy Lindgren
Telefon 0911-69 71 31
E-post


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Försäljning tobak

Du som vill sälja tobak ska ansöka om tillstånd hos kommunens Miljö- och hälsoskydd innan försäljningen startar. Tillståndsplikten gäller både för detalj- och partihandel. Tillståndsplikten gäller även för dig som tidigare anmält att du säljer tobak och vill fortsätta med försäljningen.

Sidan kontrollerad: 2023-02-17 09:33:28