Hygienisk verksamhet

Kontakt

Miljöinspektörerna gör en hel del platsbesök så vill du vara säker på att träffa en miljöinspektör, boka tid.

Handläggare

Ulf Isaksson, miljöinspektör
Telefon 0911-69 61 44
E-post 

Marlene Sjölund, miljöinspektör
Telefon 0911-69 61 05
E-post

Lisa Karlström, miljöinspektör
Telefon 0911-69 66 91
E-post 

Emma Kinnunen, miljöinspektör
Telefon 0911-69 62 20
E-post 


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Till yrkesmässiga hygieniska verksamheter räknas bl.a. fotvård, massage, hårvård och tatuering.
Till yrkesmässiga hygieniska verksamheter räknas bl.a. fotvård, massage, hårvård och tatuering.  Foto: Pixabay.com

Hygienisk verksamhet

Bedriver du någon form av hygienisk verksamhet där det finns en risk för blodsmitta ska du göra anmälan till kommunens Miljö- och hälsoskydd senast sex veckor innan du startar verksamheten.

Sidan kontrollerad: 2020-06-17 12:02:12