Behöver du andra tillstånd?

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Behöver du andra tillstånd?

Bygglov kan bland annat krävas för ändrad användning av en lokal.

Sidan kontrollerad: 2023-01-24 12:56:27