Tillsyn

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Tillsyn

Tillsynen är till för att se om verksamheter klarar lagens krav. Tillsynen ska vara opartisk och rättvis.

Sidan kontrollerad: 2023-02-21 10:32:04