Tillfälligt boende

Telefontid/tidsbokning

Måndag – Fredag 8.00 – 9.30

Miljöinspektörerna gör en hel del platsbesök så vill du vara säker på att träffa en miljöinspektör, boka tid.

Ulf Isaksson, miljöinspektör
Telefon 0911-69 61 44
E-post 

Marlene Sjölund, miljöinspektör
Telefon 0911-69 61 05
E-post

Emilia Jonsson, hälsoskydd
Telefon 0911-69 69 12
E-post 

Charlotte Åsberg, miljöinspektör
Telefon 0911-69 68 74
E-post 

Jakob Pettersson, miljöinspektör
Telefon 0911-69 69 16
E-post


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Tillfälligt boende

Kontakta kommunens Miljö- och hälsoskydd innan du startar ett tillfälligt boende. Med tillfälligt boende menas till exempel hotell, vandrarhem, camping, boende för asylsökande och ensamkommande flyktingbarn eller andra boenden för vård och omsorg.

Sidan kontrollerad: 2018-09-24 09:42:55