Industri- och handelstomter

Mark- och tomtärenden

För frågor kontakta Medborgarservice eller använd webbformulär.

Telefon 0911-69 60 00

Webbformulär Fråga en markhandläggare

För att träffa en mark- och exploateringshandläggare, boka tid via telefon eller via e-post. Ange önskemål om tid, din fastighetsbeteckning/adress, ditt ärende och ditt telefonnummer.

Telefon 0911-69 60 00
E-post

Besöksadress Stadsporten, Västergatan 10


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Näringslivsavdelningen

Adress Bryggargatan 14
Tel Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Industri- och handelstomter

Söker du tomt för handel eller kontor? Ta kontakt med kommunens markhandläggare. De hanterar köp och försäljning av mark för industri-, kontors- och handelsändamål. De kan även hjälpa dig att hitta lämpliga områden just för din verksamhet.

Hallgrens industriområde

Hallgrens industriområde

Hallgrens industriområde ligger i mest centralt av alla tillgängliga industriområden, ca 2 minuters bilfärd från centrum. Idag finns ca 5,0 hektar ledig mark för kontor och handel på området.

Marans industriområde

Marans industriområde

Marans industriområde ligger i Hortlax, ca 15 minuters bilfärd från centrum. Idag finns totalt ca 3,7 hektar ledig mark på området.

Rosviks industriområde

Rosviks industriområde

Rosviks industriområde ligger mellan Piteå och Luleå, ca 25 minuters bilfärd från centrum. Idag finns totalt ca 45 000 kvm ledig industrimark på området.

Sjulnäs industriområde

Sjulnäs industriområde

Sjulnäs industriområde ligger i Sjulnäs, ca 25 minuters bilfärd från centrum. Idag finns totalt ca 1,6 hektar ledig industrimark på området.

Sidan kontrollerad: 2020-06-17 15:09:09