Industri- och handelstomter

Mark- och tomtärenden

För frågor kontakta Medborgarservice eller använd webbformulär.

Telefon 0911-69 60 00

Webbformulär Fråga en markhandläggare

För att träffa en mark- och exploateringshandläggare, boka tid via telefon eller via e-post. Ange önskemål om tid, din fastighetsbeteckning/adress, ditt ärende och ditt telefonnummer.

Telefon 0911-69 60 00
E-post

Besöksadress Stadsporten, Västergatan 10


KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Bryggargatan 14
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Industri- och handelstomter

Söker du tomt för handel eller kontor? Ta kontakt med kommunens markhandläggare. De hanterar köp och försäljning av mark för industri-, kontors- och handelsändamål. De kan även hjälpa dig att hitta lämpliga områden just för din verksamhet.

Haraholmens industriområde

Haraholmens industriområde

Området är detaljplanelagd för tung industri och elleveranser från förnybara energikällor. Detta tillsammans med närheten till järnväg, djuphamn och närhet till E4:an skapar goda förutsättningar för verksamheter att utvecklas.

Haraholmens industriområde är ett pågående utvecklingsprojekt.
Besök projektets webbsida

Marans industriområde - fulltecknat

Marans industriområde

Utbyggt industriområde i Hortlax nära E4 nu fulltecknat.

Marans industriområde ligger i Hortlax, ca 15 minuters bilfärd från centrum. Idag finns totalt ca 3,7 hektar ledig mark på området.
Sista fastigheten markanvisad, inget kvar till försäljning från oktober 2021.

Rosviks industriområde

Rosviks industriområde

Rosviks industriområde ligger mellan Piteå och Luleå, ca 25 minuters bilfärd från centrum. Idag finns totalt ca 45 000 kvm ledig industrimark på området.

Sjulnäs industriområde

Sjulnäs industriområde

Sjulnäs industriområde ligger i Sjulnäs, ca 25 minuters bilfärd från centrum. Idag finns totalt ca 1,6 hektar ledig industrimark på området.

Sidan kontrollerad: 2020-06-17 15:09:09