Rosvik 13:450

KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN

Besöksadress och kontaktuppgifter

Adress Stadsporten, Västergatan 10
Telefon Företagslots: 0911-69 70 00 
E-post 

Rosvik 13:450

Tomten är lämplig för byggnad av upp till sex flerbostadshus i två plan. Idag består marken av en gräsyta samt en del träd, vilket underlättar byggandet om man söker bygglov enligt detaljplanens riktlinjer. Tomtstorlek: 9 688 kvadratmeter.

Sidan kontrollerad: 2016-06-10 13:52:09