Påverka

Hittar du inte vad du sökte?

Inbjudan till granskning: detaljplan för del av Pitholm 47:13 och 91:2, utvidgning Haraholmens logistikcentrum

Planområdet finns på Haraholmen vid Piteå hamn.

En detaljplan för del av Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2 är under upprättande. Syftet med detaljplanen är att utöka verksamhetsytorna för hamnverksamhet och möjliggöra för exempelvis tillfällig lagring, ankommande/avgående gods, ytor för rationell hantering vid intermodala transporter och större magasin för väderskydd av gods. Granskning pågår från 11 juni – 27 juli.

Hur viktiga är områdena kring Nördfjärden för dig?

Aktivitetsparken lockar alla åldrar.

Ett planprogram för fortsatt utveckling av området vid Nördfjärden ska tas fram. Därför bjuder kommunen in till medborgardialog kring upplevelsen och användning av gröna områden kring Nördfjärden under alla årstider. Resultatet kommer att användas som ett värdefullt underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla området. Länk till enkäten hittar du längst ner på sidan.