Påverka

Hittar du inte vad du sökte?

Inbjudan till samråd: ändring av detaljplan för Lönnen 16 och del av Stadsön 2:1

Planområdet består av Stadshotellet i centrala Piteå.

Ändring av detaljplan för Lönnen 16 och del av Stadsön är under samråd. Planområdet ligger i centrala Piteå och består av Stadshotellet. Detaljplanen syftar till att säkerställa befintliga förhållanden genom att ändra del av mark som inte får bebyggas till mark med byggrätt. Samrådet pågår från 30 januari – 20 februari.