Påverka

Hittar du inte vad du sökte?

Inbjudan till samråd: förslag till detaljplan för Rådhustorget, del av fastigheten Stadsön 2:1

Planområdet omfattar Rådhustorget och byggnader i direkt anslutning till torget.

Ett förslag till detaljplan för Rådhustorget, del av Stadsön 2:1, är under upprättande. Planens syfte är att säkerställa ytan som torg, möjliggöra gatuomläggning samt skydda kulturmiljön i de befintliga äldre byggnaderna i direkt anslutning till torget. Samrådet pågår från 26 november – 17 december.