Påverka

Hittar du inte vad du sökte?

Samråd om förslag till LIS-plan

Samråd om förslag till LIS-plan pågår till 1 maj.

Piteå kommun arbetar för en hållbar och långsiktig landsbygdsutveckling. Möjlighet till strandnära boende och verksamheter är en av flera faktorer som kan stimulera fortsatt utveckling. Nu startar samrådet om förslag på lämpliga LIS-områden. Ta chansen att tycka till, samrådet pågår 9 mars-1 maj.

Inbjudan till samråd: detaljplan för Pitholm 47:13 och 91:2, utvidgning av Haraholmens logistikcentrum

Planområdet ligger på Haraholmen vid Piteå Hamn.

En detaljplan för del av Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2 är under upprättande. Syftet med detaljplanen är att utöka verksamhetsytorna för hamnverksamhet och möjliggöra för exempelvis tillfällig lagring, ankommande/avgående gods, ytor för rationell hantering vid intermodala transporter och större magasin för väderskydd av gods. Samrådet pågår från 17 februari – 30 mars.