Påverka

Hittar du inte vad du sökte?

Hur kan kulturen bidra till Piteås utveckling?

Välkommen till dialog om hur kulturen kan bidra till Piteås utveckling

Piteå kommun bjuder in till dialog om hur kulturen bidrar till Piteås utveckling. Kommunen har ett övergripande mål för kultur och under 2020 ska kommunfullmäktige besluta om en genomförandeplan i syfte att uppnå målet.

Unga tycker och Student tycker

Unga åsikter är viktigt för PIteås fortsatta utveckling.

Under perioden 20 oktober till 20 november pågår dialogerna Unga tycker och Studenter tycker. Fokus i dialogerna är vad du som ung tycker är viktigt för att Piteå ska vara en attraktiv stad för unga och en attraktiv studentort. Så ta chansen, du som är ung. Bidra till morgondagens Piteå!