Ordmån - David Thurfjell

Lyssna på sida
Logo
Logo. © Ordmån

David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsve-tenskap vid Södertörns högskola. Hans forskning har riktat sig mot shiitisk islamism, romsk pingstväckelse och den svenska majoritets-kulturens sekularitet. I boken Det gudlösa folket-De postkristna svenskarna (2015) och religionen där han skriver om majoritetssvens-karnas relation till sitt kristna arv. I boken Granskogsfolk-Hur naturen blev svenskarnas religion (2020) skildras svenskens relation till naturen, från förkristen tid till idag. I sitt föredrag kommer han, i anslutning till den senaste boken, att presentera hur naturen fick den existentiella betydelse som den har för många människor i vår del av världen.

Tid

 
 
 
 

Kontaktuppgifter


Storgatan 44
94132 Piteå

Contact
Telefon+46 073 827 64 22
E-postsiv.ohlund@mail.se
Besök Ordmån - David Thurfjell på Facebook!