Digital tillgänglighet

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Digital tillgänglighet

Piteå kommun arbetar ständigt med att göra pitea.se så tillgänglig och användarbar som det går.

Digital tillgänglighet fungerar ungefär som den fyskiska tillgängligheten. Precis som den fysiska världen har automatiska dörrar och ramper förbi trappor, måste en webbplats ha rätt kod för att alla grupper i samhället ska ha tillgång till information och kunna utföra de tjänster som kommunen erbjuder.

Webbtillgänglighetsdirektivet

En ny EU-lag ska nu se till att alla medlemsländer följer samma tillgänglighetsstandard och krav.

De som omfattas av lagen är myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer med offentlig koppling, ex. kommunbolag.

Hur ser lagen ut?

I grova drag ska vår kommun se till att utforma våra webbplatser, appar och dokument så att de följer en webbstandard som kallas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Där det är möjligt ska vi också försöka anpassa innehåll som sprids via tredje parts-lösningar, som sociala medier.

Vi ska också erbjuda möjligheten för användare att påtala brister i webbstandarden så att vi kan åtgärda dem.

Sidan kontrollerad: 2018-09-12 08:28:37