Vargödraget

Kontakt skärgård

Jenny Axelsson Kultur, park och fritid
E-post: Jenny.Axelsson@pitea.se

Skärgårdsansvarig
, 0911-69 64 22


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Öar

Vy bakåt på båtturen
Vy bakåt på båtturen. © Sten Olsson
  • Vy bakåt på båtturen
    Vy bakåt på båtturen. © Sten Olsson
  • Ishav - Magnus Pudas 1170x488
    Ishav - Magnus Pudas 1170x488.
  • Naturreservat skylt
    Naturreservat skylt. © Pressbild

Reservatet ligger i Piteå inre skärgård och omfattar den skogsklädda ön Lill-Rönnskäret, Storstensrevet samt tre fågelrika grund i reservatets norra och östra del. Här häckar bland annat ejder och grågås. Reservatet är en värdefull häcknings- och rastlokal för ett flertal fågelarter. Foto: Mats Bergquist

Lill-Rönnskäret är en barrskogsklädd moränö på 10 hektar och öns högsta punkt är på 5 meter över havet. Gran är det vanligaste trädslaget och det finns ett stort inslag av högresta och grova granar i skogen. Det ligger en del döda träd på marken, vedsvamparna granticka och kötticka påträffas på de döda granarna i reservatet. Förekomsten av framförallt den sistnämnda visar på ett visst mått av kontinuitet av liggande död ved. Skogen är tätast ner mot öns ytterkanter där den övergår i en smal al- och rönnbård närmast blockstränderna. Skrak- och svärtbon är vanliga i strandskogen och i enstaka stående döda träd syns hackspår efter spillkråka.

Nordost om Lill-Rönnskäret ligger Storstenrevet. Ön med sina 3 hektar omfattar två björk- och albevuxna höjdpartier sammanbundna av en grus- och sandrevel med gräsvegetation. Den omges av blockstränder som vid reveln övergår i strandängar.

I reservatet ingår även ett namnlöst grund på 0,3 hektar nordost om Storstenrevet samt i öster Klingergrundet och Klingergrundsrevet på 0,6 respektive 0,2 hektar. På Klingergrundet står en renoverad träbåk som uppfördes 1882.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet.
Det är tillåtet att:
tälta, vandra, göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved! Plocka bär och matsvamp, fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet. Vissa av öarna har landstigningsförbud 1 maj – 31 juli, se karta över området. Detta och jakten kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.

Det är inte tillåtet köra skoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

 

KontaktuppgifterContact
Telefon+46 0911 933 90
E-postturistcenter@pitea.se
 

Sidan kontrollerad: 2022-07-08 10:54:38