KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Piteborgare – en omfattande kartläggning av pitebor i historien

Publicerad 2021-02-04 09:50:24
Kategori Piteå 400
Piteborgare - en kartläggning av Piteås befolkning
Piteborgare - en kartläggning av Piteås befolkning

Piteborgare – en omfattande kartläggning av pitebor i historien

Piteborgare är en kartläggning av Piteå Stads befolkning mellan år 1621 till ca år 1815. Resultatet är en sökbar databas med ca 10 000 namngivna personer. Bakom det gedigna arbetet ligger Pitebygdens Forskarförening som gjort forskningen tillgänglig.

Uppgifterna kommer från originalhandlingar från många olika arkiv i Sverige och Finland, utöver de kyrkböcker som finns att tillgå. En förklarande beskrivning ges av stadstomternas tillkomst alltsedan stadsflytten år 1667 från Öjebyn till nuvarande Piteå. Gårdsinnehavare genom åren redovisas för Häggholmen och Norrmalm, samt inneboende och hyresgäster och mycket mer.

Kyrkoböckerna för Piteå Stad omfattas av mycket stora luckor för tidsperioden 1621-1815. Därför har andra källor och arkiv använts för att fylla luckorna, bland annat statliga arkiven i form av domböcker, bouppteckningar, mantalslängder, jordeböcker, kartor och tomtregister använts. Även ur mer okända arkiv är uppgifter tagna, såsom skråväsendets handlingar, tullmuseums personalmatriklar samt krigsmuseums bestånd.

Vid denna tid var städernas befolkning mycket rörliga. Därför har många andra städers handlingar varit intressanta. Många flyttrörelser mellan Sverige och Finland företogs, från Piteå till Torneå och ända ned till Vasa och Kristinestad. Det mesta är kartlagt i detta forskningarbete.

Ett USB-minne fylld med historia

Piteborgare är mycket användbart för din egen forskning och sökandet efter dina förfäder. Här kan du enkelt söka på bland annat personer, familjer, platser och ägarhistorik och få den mesta informationen som finns att uppbringa om Piteå Stad och dess innevånare.

Resultatet av 11 års forskning från kartläggningen finns nu tillgängligt på USB, ett arbete där bland annat Olof Andersson Strand, Bruno Vikström och Ulf Holmberg varit drivande. I den senare delen av arbetet har även Ulf Jonsson medverkat.

Besök PItebygdens forskarförenings webbplats för att beställa PIteåborgare - forskningsresultatet på ett USB-minnet.

Sidan kontrollerad: 2021-02-04 10:07:11