Barn och ungas jubileumsår

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Barn och unga ges en självklar plats under jubileumsåret.
Barn och unga ges en självklar plats under jubileumsåret.  Foto: Getty Images

Barn och ungas jubileumsår

Under jubileumsåret har barn och unga medverkat på olika sätt i firandet. De har erbjudits ökad kunskap och förståelse för historien, de har också fått bidra med visioner och framtidsbilder för framtiden. Skolor och förskolor har på oliks sätt medverkat i firandet. Kommunen har också genomfört en jubileumsdialog med barn och unga.

Förskolorna i Piteå firar 400 år

När förskolorna firar stadens 400 års jubileum görs det med stor skaparglädje och kreativitet

Barn och pedagoger i Piteå kommuns förskolor arbetar med olika teman och aktiviteter under 2021 för att uppmärksamma Piteå 400 år - Pitemålet, trädplantering, olika historiska inslag, djurhållning är några exempel på det kreativa och lustfyllda arbetet som genomförs i förskolan.

Skolornas historiearbete

Barn och unga får ge sin bild av historien, nutid och framtid i en utställning i maj.

När jubileumsåret började planeras var det en självklarhet att också barn och unga skulle erbjudas möjlighet att bidra till jubileumsåret och firandet. Under läsåret har skolor och klasser årskurs 1-9 erbjudits flera olika möjligheter att delta, bland annat att bidra till en utställning i samband med firandet i maj.

Elskåp blev konstverk

Hjortron på kvällen - Sam Wilén

I samband med 400-års jubileet utlyste PiteEnergi och UNG – kultur, park och fritid en jurybedömd utställning som utspelar sig på elskåp i centrala Piteå. Temat för utställningen var ”Pite on my mind” Utställningen blev en succé och planen är att den kommer att fortsätta i någon form.

Elevutställning om Piteås historia

Barnens bidrag var fantasifulla och spännande.

För att inkludera Piteås skolelever årskurs 1-9 i arbetet med jubiléet fick de i uppdrag att utforska, berätta om och illustrera delar av Piteås historia och nutid. Eleverna ombads även att bidra med fantasifulla tankar kring Piteås framtid. Resultaten visades i en utställning i stans butiker samt Småstaden från och med senvåren 2021.

Jubileumsdialog med unga: Piteå om 50 år

Gör din röst hörd om framtidens Piteå.

Under jubileumsåret har barn och unga bjudits in till en tävling. Den gick ut på att rita och beskriva sin bild av Piteå om 50 år.

Sidan kontrollerad: 2022-01-14 17:02:10