Inbjudan till granskning: Detaljplan för Jävre 8:95

Kontakt

Annika Tornberg, fysisk planerare
Telefon 0911-69 64 89
E-post 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Planområdet finns på Grannäsudden i Jävre.
Planområdet finns på Grannäsudden i Jävre.  Foto: Piteå kommun

Inbjudan till granskning: Detaljplan för Jävre 8:95

Detaljplan för Jävre 8:95 är under upprättande. Syftet med planen är att fastställa pågående markanvändning och möjliggöra för rättssäker fritidshusbebyggelse på fastigheterna Jävre 8:95 och Jävre 8:106. Syftet är även att planlägga del av Jävre 8:112 som naturmark för att säkerställa grönsläpp ned till strandkanten.

Sidan kontrollerad: 2021-08-27 14:33:28