Inbjudan till granskning: Detaljplan för del av Pitholm 45:3 m.fl, Särskilt boende för äldre

Kontakt

Maria Sidenmark, fysisk planerare
Telefon 0911-69 64 04
E-post 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Planområde Pitholm 45:3 m.fl
Planområde Pitholm 45:3 m.fl  Foto: Piteå kommun

Inbjudan till granskning: Detaljplan för del av Pitholm 45:3 m.fl, Särskilt boende för äldre

Ett förslag till detaljplan för del av Pitholm 45:3 m.fl är under upprättande. Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för etablering av särskilt boende för äldre. (SÄBO) på ny fastighet, samt ny vägdragning. Syftet är även att reglera fastighetstorlek och användning för fastighet för befintlig förskola samt åtgärda utfarter enligt plan på Svartuddsvägen och Renövägen, vilket idag sker över park och plantering i gällande detaljplan. Granskning pågår från 17 maj till 7 juni.

Sidan kontrollerad: 2021-05-17 07:02:14