Inbjudan till samråd: Detaljplan för Lekatten 23

Kontakt

Pia Brändström
Telefon 0911-69 71 37
E-post 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 (endast öppet för bokade besök under pandemin)

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Planområdet omfattar del av fastigheten Lekatten 23 i centrala Piteå.
Planområdet omfattar del av fastigheten Lekatten 23 i centrala Piteå.  Foto: Piteå kommun

Inbjudan till samråd: Detaljplan för Lekatten 23

Detaljplan för del av fastigheten Lekatten 23 i Piteå kommun är under upprättande. Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för bostäder. Detaljplanen avser möjliggöra påbyggnad i två våningar av befintligt flerbostadshus.

Sidan kontrollerad: 2021-09-02 11:03:11